ประกาศ วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.) จะเปิดรับสมัคร รอบพิเศษ สำหรับผู้ที่ เกิด พ.ศ. 2501 – 2503 (กรณีพิเศษ อายุ 58-60 ปี)

ประกาศ วันที่ 1 &#82[…]

Read more