หน้าแรก

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด
ประธานคณะกรรมการ
พล.ต.ต.ภิรมย์  สวนทอง
ประธานกรรมการ

กระดานสนทนา

Add new topic

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์เป็น 3.5%

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  2565

ประกาศ ณ วันที่  1 มิถุนายน  2567

ประเภทเงินกู้

ร้อยละ

เงินกู้สามัญ 7.25
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.25
เงินกู้สามัญสวัสดิการ 7.25
เงินกู้สามัญสวัสดิการอเนกประสงค์ 7.25
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.50
Loading poll ...

Counter

009091
Users Today : 0
Users Yesterday : 11
Users Last 7 days : 38
Users This Month : 128
Users This Year : 1316
Total Users : 9091