สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 13/2564 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

Read more

สมาชิกสามารถยื่นเอกสารสัญญาเงินกู้ ประเภทฉุกเฉิน ได้ตามปกติ ✅ แต่ทางสหกรณ์ฯ จะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินกู้ในวันที่ 6 ต.ค. 64 เป็นต้นไปค่ะ

Read more