ขอเชิญ คณะกรรมการดำเนินการ, ผู้สอบบัญชี , ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิกทุกหน่วย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 15 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร

Read more

ขอเชิญ คณะกรรมการดำเนินการ, ผู้สอบบัญชี , ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิกทุกหน่วย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 15 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร

Read more