เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ วิธีเช็คสถานะกองทุนประกันวินาศภัย (ประกันโควิด-19 บมจ.อาคเนย์ประกันภัย)