วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วันสหกรณ์แห่งชาติ สอ.ตร.ยโสธร จำกัด ปิดทำการ 1 วัน