รายละเอียด เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ.2564

สหกรณ์ฯ ขอแจ้งประกาศ เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พ.ศ.2564 มีรายละเอียดดังนี้

👇👇👇
1. เพื่อชำระหนี้ธนาคารออมสินหรือสถาบันการเงินอื่น ✅
2. สามารถกู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท เว้นแต่การแก้ไขเฉพาะกรณีสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ✅
3. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 บาทต่อปี ชำระคืนไม่เกิน 240 งวด ✅
🙆หลักเกณฑ์การกู้ต่างๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศค่ะ 🙆
หรือโทรสอบถามได้ที่ 045-711862, 092-9144497 และ092-9144498 ค่ะ