สมาชิกสามารถยื่นเอกสารสัญญาเงินกู้ ประเภทฉุกเฉิน ได้ตามปกติ ✅ แต่ทางสหกรณ์ฯ จะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินกู้ในวันที่ 6 ต.ค. 64 เป็นต้นไปค่ะ

Read more