สมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์สาธารณสุขยโสธร ฝากประชาสัมพันธ์ รับสมัครฌาปนกิจบุคครทั่วไปอายุ 20-60 ปีบริบูรณ์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยโสธรและจังหวัดไกล้เคียง

ลายละเอีดเพิ่มเติม h[…]

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาอาวุธปืน เพื่อเป็นสวัสดิการ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-สันติบาล-พฐ จำกัด

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย[…]

Read more

เรียน สมาชิกบำนาญทุกท่าน เอกสารที่ประกอบการขอทุน (รายละเอียดตามประกาศ) ให้ส่งไม่เกินวันพุธที่  24 มิถุนายน 2563 

เรียน สมาชิกบำนาญทุก[…]

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 7/2563 ในวันพุธที่ 20 พ.ค.63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีทอง สนง.อบจ.ยโสธร

Read more