คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ✅ นำโดยท่าน พ.ต.อ.ไพศาล ศักดิ์สุนทรศิริ ประธานกรรมการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะฯ ✅ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดยโสธร

Read more

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร เข้าวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ 👩‍🏫📈✅

Read more

สอ.ตร.ยโสธร จำกัด ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการ,ผู้แทนสมาชิกทุกหน่วย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค

Read more

👩‍🏫ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562 👮‍♂️สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด👮‍♀️ 📜ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 📈 ✅ระดับ ดีเลิศ (เกรดA)

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ประจำปี 2563 (แทนตำแหน่งว่าง)

Read more