เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 🥰 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ได้รับรางวัลจากจังหวัดยโสธรและสำนักสหกรณ์จังหวัดยโสธร จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 🥳

เนื่องในวันสหกรณ์แห่[…]

Read more

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ขณะนี้ทางบริษัทอาคเนย์ฯ ที่สหกรณ์ได้ทำประกันด้วย จะโอนความคุ้มครองไปยังบริษัทอื่น ซึ่งทำให้หมดความคุ้มครองทุกกรณี โดยทางบริษัทใหม่จะยกเลิกการคุ้มครองกรมธรรม์ในสิ้นเดือน ก.พ.นี้

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุ[…]

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ชุดที่ 52 ประจำปี 2565 แทนตำแหน่งว่าง

Read more

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนกฤษณะ ได้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการฯ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และข้าราชการตำรวจ

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำก[…]

Read more