สอ.ตร.ยโสธร จำกัด ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการ,ผู้แทนสมาชิกทุกหน่วย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค

Read more

👩‍🏫ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562 👮‍♂️สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด👮‍♀️ 📜ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 📈 ✅ระดับ ดีเลิศ (เกรดA)

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ประจำปี 2563 (แทนตำแหน่งว่าง)

Read more

ขอเชิญ คณะกรรมการดำเนินการ, ผู้สอบบัญชี , ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิกทุกหน่วย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 15 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร

Read more