👩‍🏫ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562 👮‍♂️สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด👮‍♀️ 📜ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 📈 ✅ระดับ ดีเลิศ (เกรดA)