แจ้งสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบครับ เนื่องจากสหกรณ์กำลังปรับปรุงระบบบัญชี จึงยังไม่สามารถเข้าระบบ Smart Member ได้ สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ที่ โทรศัพท์ 045-711862 092-9144497