เรียน สมาชิกสหกรณ์หน่วยต่างจังหวัดและบำนาญทุกท่าน

เนื่องด้วย สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปี 2564 นี้ สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ สหกรณ์จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกหน่วยต่างจังหวัดและบำนาญ กรุณาแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย พร้อมทั้งชื่อบัญชีและสาขาที่ให้โอนเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านช่องทางไลน์ เฟซบุ๊คของสหกรณ์ หรือโทรแจ้งมายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 นะคะ 😘🥳 ขอบคุณค่ะ 🙏☺️

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ