เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) เปิดรับสมัคร อายุระหว่าง 20 – 75 ปี รับสมัครวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 ค่าสมัคร 12,150 บาท และจ่ายรายปี 12,000 บาท

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) เปิดรับสมัคร อายุระหว่าง 20 – 75 ปี รับสมัครวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 ค่าสมัคร 12,150 บาท และจ่ายรายปี 12,000 บาท (กรณีสมาชิกเสียชีวิต สส.สท. จ่าย 600,000 บาท) เริ่มคุ้มครอง 1 มกราคม 2565 รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 092-9144497 , 092-9144498 ,045-711862
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ