เรียน สมาชิกบำนาญทุกท่าน เอกสารที่ประกอบการขอทุน (รายละเอียดตามประกาศ) ให้ส่งไม่เกินวันพุธที่  24 มิถุนายน 2563 

เรียน สมาชิกบำนาญทุกท่าน
เอกสารที่ประกอบการขอทุน (รายละเอียดตามประกาศ) ให้ส่งไม่เกินวันพุธที่  24 มิถุนายน 2563
ใช้แบบคำรับรองของผู้บังคับบัญชาแทน ใบรับรองผลการเรียนของบุตรนะคะ
(การรับรองของผู้บังคับบัญชาให้ผ่านเจ้าหน้าที่การเงิน ภ.จว.ยโสธร และรอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร รับรองค่ะ)
ขอบคุณค่ะ  Link Download เอกสารตามนี้น่ะครับ  https://drive.google.com/file/d/1DjTccqaS690K3IXorTxwKh9R9ixxbLu-/view?usp=sharing