สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด
จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการดำเนินงานของสหกรณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแต่ละหน่วยกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อการประสานงานด้านต่างๆ และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างถูกต้อง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม