สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด
ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ยโสธร
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

นำโดย พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ประธานกรรมการ
พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50
ซึ่งมี คุณวรรณนิวัฒน์ สวัสดี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
จาก สนง.สหกรณ์จังหวัดยโสธร และ คุณปวินา ภู่ระหงษ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ จาก สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร พร้อมด้วยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ปัญญา มงคลการ, พ.ต.อ.มังกร กวีกรณ์ และ สมาน ทองโสม, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง ชัยยศ ชนะดี, Ned Boontawee และ พ.ต.ท.เทอดไทย เข็มทอง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Jirapat Joonramee และ Miracle Mam, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Ni Nitima, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี PeekHwa Jung และ Lala Love, ผู้คนกำลังนั่ง, ข้อความพูดว่า "18 PARK ร.ด.อ.หญิง สุนันทา พันธ์โส ผู้ตรวจสอบกิจการ ด.ด.หญิง ไพรวัลย์ เชาว์พานิช ผู้ตรวจสอบกิจการ"

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "PARK Hte MO นางเบญญาภา สินประสงค์ ผู้ตรวจสอบบัญชิ"

ในภาพอาจจะมี PeekHwa Jung, กำลังยืน และดอกไม้