สอ.ตร.ยโสธร จำกัด ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการ,ผู้แทนสมาชิกทุกหน่วย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค