สมาคมฌาปนกิจ(สสอต.) เปิดรับสมัครสมาชิก (กรณีพิเศษ) อายุไม่เกิน 60 ปี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 ค่าสมัครสมาชิก 4,880 บาท

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ