ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอมารวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค