ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด เรื่อง มาตรการฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด
เรื่อง มาตรการฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
🥰✨✨✨✨✨
ระยะเวลาการใช้มาตรการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564
👇👇👇👇👇👇👇👇
ติดต่อสอบถามได้ที่ 045-711862, 0929144497 และ 0929144498
หรือติดต่อผู้จัดการสหกรณ์ 065-4931489 ค่ะ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ