คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ✅ นำโดยท่าน พ.ต.อ.ไพศาล ศักดิ์สุนทรศิริ ประธานกรรมการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะฯ ✅ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดยโสธร