ขอเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

ขอเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
👩‍🏫ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 🤝
👉เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น. และจะเริ่มประชุมเวลา 09.30 น.เป็นต้นไป
✅โดยการจัดประชุมครั้งนี้ ทางสหกรณ์ฯ จะปฏิบัติตามมาตรการ การควบคุมโรคตามคำแนะนำจากทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองยโสธรอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือจากผู้แทนสมาชิกทุกท่านโปรดสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะ🥰
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ