ประกาศ วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.) จะเปิดรับสมัคร รอบพิเศษ สำหรับผู้ที่ เกิด พ.ศ. 2501 – 2503 (กรณีพิเศษ อายุ 58-60 ปี)

ประกาศ วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.) จะเปิดรับสมัคร รอบพิเศษ สำหรับผู้ที่ เกิด พ.ศ. 2501 – 2503 (กรณีพิเศษ อายุ 58-60 ปี)  

ติดต่อ  น้องชมพู่  ได้เลยน่ะครับ  045-711862  / 094-9144497