รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่9/2561 ประจำเดือน มิ.ย.2561

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่9/2561 ประจำเดือน มิ.ย.2561 วันทพุธ ที่ 27 มิ.ย.2561 เวลา 11.00

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ