มอบทุนสะสมสมาชิกเสียชีวิต รายของ ร.ต.ท.ชำนาญ พันธ์เลิศ