ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอมารวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค