ประกาศ!!! งดปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2562